Чланови клуба 50

На иницијативу чланова, Одлуком Скупштине ЗУГ дана 02, марта 2013.г. Основан је „Клуб 50“

Основни мотив за оснивање „Клуба 50“ јесте да његови чланови посредством Завичајног Удружења Голубић, допринесу очувању културног, материјалног и нематеријалног насљеђа села Голубић као и унапређења квалитета живота Голубићана.

Члан „Клуба 50“ обавезује се да ће годишње, приложити суму, минимално, у протувриједности од 50 €. Прикупљени новац би се трошио намјенски према плану и програму Завичајног Удружења Голубић.
Чланови клуба имају право предлагати и својим одлукама утицати на креирање пројеката чији ће се буџет ослањати на прикупљени новац чланова клуба. Удружење (Управни одбор) је обавезно да са члановима „Клуба 50“ усагласи план акција на који би се прикупљени новац трошио и да поднесе годишњи финанцијски и наративни извјештај о истом.

.......

Чланови „Клуба 50“:

1. Боро Понош
2. Славко Јерковић
3. Јован Каблар
4. Бранко Каблар
5. Јован (Илије) Дамјановић
6. Владимир Радиновић-Капларовић
7. Миленко Вуковић
8. Милорад (Стевин) Станчевић
9. Милорад (Јованов) Станчевић
10. Милена Томић (Бубоња)
11. Радован - Дадо Бубоња
12. Вера Зеленовић (Бубоња)
13. Добрила Ђорђевић (Радиновић-К)

Јесени 2013.г. сајт направио Site factory
 
Завичајно удружење
 
   
   
   
Чланови
 
   
   
>
 
Голубићани