O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Geografija

RELJEF; KLIMA I VJETROVI I VODE SELA GOLUBIĆ

Selo Golubić zauzima prostor između jugozapadnog dijela Dinare, ogranka najistočnijih dijelova Velebita i sa juga naslanja se na periferne dijelove Kninskog polja.
Zauzima granični rejon opštinske oblasti koja se nalazi na tromeđi pokrajina Dalmacije, Like i Bosanske Krajine.
U odnosu na različitost nadmorske visine reljef sela se kreće od oko 220 m (njegov južni dio) do 1238 m Samar i Bat 1.406 m (vrhovi Dinare na teritoriji sela Golubić).
Zastupljeni su različiti reljefni oblici, počev od nizinskog do srednje planinskog i od krasa do močvara. Reljef se može se podijeliti u tri reljefne cjeline. Zemljišnim prostorom sela preovladava brdsko zemljište a oko jedna četvrtina otpada na ravničarsko. Geološki sastav seoskog reljefnog regiona je, manje-više, od karbonatnih stijena.
Činioci koji utiču na stvaranje vremena i klime uopšte pa i na našem prostoru su: udaljenost od mora, reljef teritorije i putanje kretanja vazdušnih masa iz izvorišnih oblasti.
Udaljenost sela od oko pedeset kilometara od morske obale, dovodi selo u direktnu ovisnost vremenskih i klimatskih uslova od mora, a položaj sela definiše se kao primorsko-kontinentalni.
Nad selom najčešće duvaju dva vjetra i to bura i jugo. Bura u Golubiću duva veliki broj dana u godini, različitim intenzitetom čak i ljeti većinom poslije rijetkih kiša tako da lagano rashlađuje vazduh. Može dostići veliku snagu i brzinu do 180 kilometara na sat. Zbog te karakteristike zovu je i “Golubićka bura”.

Vodeni tokovi

Butižnica je brza, hladna rijeka, žila kucavica, pravi biser sela. Duga je 38 kilometara. Izvire iz Babića jezera u Gornjem Tiškovcu a ulijeva se u Krku kod Knina. Butižnica je izgradnjom centrale izgubila na svojoj atraktivnosti i ljepoti.

Rječica Došnica izvire na granici između Plavna i Golubića. Utiče u Radljevac.

Radljevac izvire u Plavnu, protiče kroz istoimeno selo Radljevc i teče jugozapadnijim dijelom sela Golubić i ulijeva se u Butižnicu u blizu Knina.

Bogatstvu sela vodom naročito doprinose i veoma brojni izvori (vrela) pitke i zdrave vode, različitih kapaciteta, čiji potoci i potočići čine mrežu vodotokova sela. Nabrajamo izvore: Golubićko vrelo, Vreline, Kesića bunari ,Jaružina vrelo, Usjek vrelo, Jasika vrelo, Dragaševo vrelo , Gnjile bare vrelo, Kuduša vrelo ,Izvor u Sklopu ,Šljivik vrelo , Točak, Krčevine, Plavšića potok, Stublić, Bunar Tuk Grebar, Vrelo Perina draga ,Panića vrelo, Radinovića vrelo, Savića vrelo , Radnovića vrelina, Vundukovo vrelo, Rončevića točak, Ograđeno vrelo, Jerkovića vrelo, Rajića vrelo (Točilo),Torlakovo vrelo (Torlakov točak), Jasenac, Opačića vrelo, Džepinovo vrelo.

Izrazito pozitivnom vodenom bilansu doprinose i bare koje se prostiru na nekoliko lokacija. To su međuseoske bare Golubića i Strmice (Jezerine, Brodine, Gnjile bare), Golubića i Vrpolja (Bare) i Golubića i Žagrovića (Bjeljine bare).
..........
BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET


Šume zahvataju mali prostor sela. Manja bukova šuma uspijeva na višim planinskim dijelovima, a sa nešto većom površinom prisutna je u graničnoj oblasti prema Bosni i Hercegovini. U pojasu južne padine Plješevice - Starčeva brda - Crnog vrha - Ravnog dola, zaključno sa obodom kotline, javlja se kao preovlađujuća šumska vrsta, zakržljala uslijed pomanjkanja padavina i vlage, cerova i hrastova šuma. Ove šumske vrste prekrivaju i lanac uzvišenja u južnom središnjem dijelu sela.
Po obalama vodotokova, bara i drugog vlažnog tla, karakteristična je rasprostranjenost vrba, jošića, rakite, jasika, jablanova, bagrema i u novije vrijeme topola. I ovo drveće pretežno je samoniklo ali i planski sađeno, radi zaštite od povodnja (poplave), bujica i odrona.
Posle Drugog svjetskog rata vršena su pošumljavanja. Pošumljavanjem je proširen pojas šume u centru sela oko škole. Sedamdesetih godina akcijama u selu, koje su obično izvodila dijeca iz osnovne škole, vršena su pošumljavanja bagremovim sadnicama radi sprečavanja erozije zemljišta i sadnicama crnog bora po obroncima Crnog vrha (Došnica), Plješevice i Starčevog brda. Velike akcije, saveznog nivoa, pošumljavanja borovim sadnicama bile su od 1981. do 1989. godine.
Selo bogato florom i faunom karakteristično je po tome što je to krajnja granica u kojoj raste raznovrsno primorsko bilje zahvaljujući uticaju mediteranske klime, i početna granica gde rastu biljke karakteristične za umjereno kontinentalnu klimu.

Selo Golubić, nema sumnje, spada u veoma poznate atare kninske opštine a i šire, po lovnom raznovrsnom potencijalu, kojeg omogućuje rijetko povoljan prirodni ambijent.
Vodena fauna bogata je pastrmkama, rakovima, može se vidjeti i po koja vidra.
Može se vidjeti veliki broj barskih i dugih ptica.
Od krupne divljači zastupljeni su najćešće divlja svinja i srna. U šumskim dijelovima viđa se vuk, lisica, lazavac, kuna belka i kuna zlatica, tvor , divlja mačka…
Ima nekoliko vrsta zmija a najčešće se mogu vidjeti bjelouška, riđovka i poskok.

.......
.......................................................................Panorama sela, istočni dio na Plješevici

Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani