O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Jezik

RJEČNIK LOKALNIH RIJEČI

Selo Golubić spada u područje gdje se govori ijekavski dijalekt i to u onaj koji se nalazi u osnovi književnog jezika. Ravnopravno smo upotrebljavali ćirilično i latinično pismo.

Uslijed značaja geografskog položaja sela, sa stanovišta historijskih zbivanja, mnoge velike sile koje su vladale ovim prostorom vršile su uticaj na jezik i govor. Stoga u svakodnevnom govoru Golubićana ima odstupanja od književnog jezika. Posebno su zastupljene tuđice sa italijanskog i francuskog govornog područja mada ne zaostaju ni turcizmi i germanizmi.

Dosta je riječi koje pripadaju tzv. provincijalizmima i one su nastajale uvijek zato da što slikovitije dočaraju radnju, stanje ili karakteristiku.

Neke riječi su davno izbačene iz upotrebe i zajedno nestajale sa predmetima koje su se prestale koristiti u svakodnevnom životu kao npr. aljak, vučija, lućerna i slično. Pečalbarenje naših mještana, posebno po Srbiji, Beogradu donijelo je nove izraze u svakodnevnu komunikaciju i stari izrazi su se zamjenjivali novima.
Ubrzani tehnološki razvoj i bolja povezanost telekomunakicionih i saobraćajnih veza mnogo je uticala na promjenu riječnika u korist tzv. modernog jezika u komunikaciji. Koliko taj moderni jezik odstupa od duha našeg književnog jezika nije samo problem našeg sela već je on problem širih razmjera.
Sakupljajući riječi za ovaj riječnik sigurno ćete naići i na one koje prvi put čujete u zavisnosti od toga kojoj generaciji pripadate. Namjera nam je bila da se malo opustite uz izraze koje su koristili vaši djedovi i bake i na izraze koje ste možda vi sami koristili a na njih zaboravili.

.......

A
aber - slovo, glas, besjeda, riječ.
adet - običaj.
ajkati - lutati, manitati.
ajme - uzvik negodovanja i kukanja, jaoj.
ajtati - paziti, voditi računa o nečemu.
aljak - dio narodne nošnje, kraci od kabana, aljinak.
aljina - ženska suknja, ženska haljina od tankog sukna, dio ženske narodne nošnje.
anjgir - jak, silovit konj, pastuv.
anjgirovit - bahat, silovit.
arčiti - trošiti bez kontrole, nemilice trošiti.
arget – pomoćni radnik (obično zidaru), najamni radnik.
arija - vazduh, zrak.
arlakati - praviti rusvaj tražeći nešto.
arum - naprasit, ljut, jogunast, silan, bahat, tvrdoglav, bijesan.
aslast - širok, prevelik.
astal - sto.
aš - kec, as.
atoriti - tolerisati, povlađivati nekom.
avlija - dvorište.
Avet, avetinja- strašilo

B
babica - alatka, metalni predmet na koji se naslanja kosa prilikom klepanja (oštrenja).
babine - običaj da se posjete i daruju porodilja i dijete.
babuška - okrugla izraslina na listu, obično hrastovom, koju izaziva larva insekta babuškara.
bacelj - stabljika crnog luka (kapule) na čijem vrhu se razvija sjeme.
bačva - drveno bure, sud za vino ili rakiju. Bačve su različitih zapremina. Najkvalitetnije su od bagremovog i dudovog drveta.
badža - otvor na krovu kroz koji izlazi dim sa ognjišta.
bafe - zulufi.
bagatela - džabe, jeftino.
bajam - badem.
bajati - gatati.
bak - rasplodni vo.
bakandže - teške cipele.
bakra - posuda, lonac od tuča, obično za kuvanje mlijeka na ognjištu. Kaže se: crn ko bakra.
baksuz - loša sreća.
baktiti - stupati nogama.
balancin - dio na zaprežnim kolima gde se kače zaprežni lanci.
baljezgati - pričati gluposti. Kaže se i brljezgati.
balotati - 1. igrati balote, buće; 2. pričati gluposti.
banak - tezga od drveta.
bantati - verbalno odvraćati nekog od nečega.
banuti - doći iznenada.
bardak - zemljani ili bakreni sud za rakiju ili vodu, s drškom, uzanim sudom ili siskom.
barkati - čackati u nešto ili nekoga.
basa - mliječni proizvod, sir za mazanje.
baška, obaška - odvojeno, posebno.
baštonac - aš, kec baštoni.
baštone - boja u kartama.
baul, baulić - drveni sanduk za ostavu, veliki ili mali.
baza - provala, štos, caka.
bazati - šetati, ići bez cilja.
bećar - 1. veseo, raskalašan, razuzdan momak samac, neženja; 2. dobar konj.
begenisati - odobravati, hvaliti, provodadžisati.
bekina - oderana životinjska koža.
belaj –nesreća, beda, zlo
belegija - kamen za oštrenje kose, kaže se i brus.
benasto - ludo.
berekin - mangup, fakin, lola.
berlav - šašav.
Bers, bers – uzvik ovcama da se luče-ovajaju u svoj tor
beskaran - 1. bezgriješan, dobar; 2. bezbrižan.
beštija - 1. Lat. životinja; 2. žena lakog morala.3. nečovjek
bevanda - piće koje se pravi od vina i obične vode, razvodnjeno vino.
bezecovati - kaparisati.
bika - 1. skroz masna slanina; 2. žena plave kose.
biljac - debeli vuneni, tkani prekrivač od domaće vune sa resama. Obično dizajniran sa dve pruge različitih boja, crvene i bijele koje su široke po 15 santimetara.
biljak - tkani pokrivac za dijete.
bir - sorta grožđa. Kaže se: imam dobar bir u vinogradu.
biži - grašak.
bjelača - bijela muška i ženska, suknena, gornja haljina.
blago - stoka, domaće životinje.
blanja - stolarska alatka za glačanje drveta.
blejati - govoriti utaman, lagati.
blentav - šašav.
bočica - mala staklenka (bočica za ljekove).
bočina - dio tijela ispod rebara, slabina.
bocun - flaša od stakla.
bogatun - bogataš.
boj - sprat kuće.
borša - torba za pijacu.
bortanje - mamurluk
bošča - ženski bijeli povez za glavu. Nosile su ga udate žene
bota - mekani komad nečega (bota pure).
brabonjak - izmet stoke sitnog zuba.
bradva - alatka za obradu drveta, sjekač sa drškom od drveta.
brajo - đever, muževljev brat.
brana - sprava za ravnanje zemlje poslije oranja, napravljena od grabovih grana.
branati - ravnati uzoranu zemlju branom.
branjevina - dio šume gde je zabrenjeno puštanje stoke na ispašu.
bravče - ovca.
bravetina - ovčje meso.
brecanje - zvon crkvenog zvona u razmaku od nekoliko sekundi kojim se objavljuje nečija smrt ili se nekom vrši pomen. Zvonar je čovjek koji obavlja tu dužnost cijelog dana sve dok se pokojnik ne sahrani.
breštimati - govoriti ružne riječi, psovati (psovati Boga ili svetce).
briktaš - novčanik.
brina - strmina na brijegu koja se odronjava.
briškula - vrsta kartaške igre sa italijanskim kartama.
brkalj - dio čokota, panja, vinove loze poslije rezanja.
brljezgati - pričati gluposti.
brnevreke - muške pantalone od tkanog sukna, u donjem dijelu sužene, dio su narodne nošnje.
brnjica - 1. alka koja se stavlja na svinjsku njušku sa ciljem da svinja manje ruje; 2. pogrdno ime za usta. Kaže se : Zaveži brnjicu (ućuti).
brokva, brokvica - veliki ili mali esker.
brokvun - veliki esker.
brondza - zvono, klepac koje se stavlja stoci oko vrata.
bronzin - metalni lonac ili lonac od tuča.
brst - mlado lišće na grmovitim biljkama za ishranu ovaca i koza.
brtva - diftung, semering.
brucati - odlakaviti na stidnim dijelovima tijela u pubertetu.
bručka - dlaka na stidnom dijelu tijela.
brus - alatka od posebne vrste kamena za oštrenje kose za košenje trave.
bruškin - četka za ribanje.
bržola - krmenadla.
bubulj - veći obli kamen.
buce - gumene čizme.
budža - 1.otvor, rupa; 2. moćan čovjek, čovjek na važnom položaju.
bufel - unutrašnja guma, zracnica.
bugarenje - kukanje, naricanje za umrlim.
buk - slap, vodopad.
bukara - drvena posuda sa drškom, obično napravljena od smrekovine, zapremine je jedan litar, iz koje se obično pije vino.
buklija - uzdarje koje se daje gostima kad krenu kući sa slave (slavska hrana).
bulati - pržiti kukuruz kokičar.
bulin - manja balota kojoj se valja u balotanju.
bumbak - vata, češljani pamuk.
bunarić - mali bazenčić izvorske vode.
bunjevac - Hrvat.
bunjište - đubrište, smetlište.
bura - vjetar sjeverac. U Golubiću ovaj vjetar zna biti veoma jak (izreka: Sačuvaj me Bože golubićke bure...).
bušta - koverat.

C
cakliti se - sjajiti se.
caklo - staklo.
cardza - haljina sa rukavima.
ceko - pas od milja.
cicvara - vrsta božićnog jela od kukuruznog brašna, sira, masti i bravije supe.
ciganiti - biti zločast, nevaljao, poganiti.
ciglo - samo, jedino.
cika - galama, vrištanje.
cikati - skroz primaci, približiti.
ciknuti - 1. napući (napukla flaša); 2. naglo vrisnuti.
ciko - stajati uz nešto, biti uz nešto.
cima - dio krompira, stabljika iznad zemlje.
ciment - cement.
citare - usna harmonika.
civare - drveni nosač za prenos raznog tereta u dvoje.
colati - šepati, hramati.
crnadak - sjeme arpadžika (kapulice).
crtalo - dio pluga.
cuca - slina, bala.
cukar - šećer.
cura - djevojka.
curiknuti - vratiti nazad.
cvariti - peći, sunčati se.
cveke - metalni dodaci na đonu cipele.
cvijet - prva rakija pri destilaciji u kojoj je najveći postotak alkohola. Služi je kao lijek za masažu.
cvrcnut - malo pijan, pripit.

Ć
ća - poziv za pokret, namjera da se krene (Aj mo ća; idem ća).
ćaća - otac, tata.
ćako - svekar, muževljev otac.
ćaknut – glup, šašav
ćakula - priča, ogovaranje.
ćakulati - ogovarati, pričati, torokati.
ćakuljiv - sklon priči, ogovaranju.
ćale - naočare.
ćapiti - 1. uzeti na brzinu; 2. ukrasti; 3. ćapati znači, halapljivo uzimati nešto više puta.
ćela - ćelava glava.
ćerati - gonati, tjerati.
ćeti - htjeti.
ćika - opušak.
ćikara, Ćikarica - šolja, šoljica.
ćiket - fišek u kojem stoji eksploziv.
ćitaba - bukvica, knjižica.
ćiverica - pogrdno ime za glavu.
ćokančić - vidi: unučić.
ćopo - šepav, ćopav, šantav.
ćorak – ništa, promašaj
ćućiti - čučati.
ćudati - gurati.
ćukter - sušeni tvrdi kolač od grožđanog mošta i kukuruznog brašna ili pšeničnog griza.
ćuliti - dugo čekati.
ćumez - neuredna i memljiva prostorija.
ćumur- uglaj drveni
ćunuti - gurnuti.
ćurlikati - besposleno, duže stajanje na mjestu.
ćuskija - 1. deblja željezna, na vrhu zaoštrena i zakrivljena šipka za razbijanje kamena; 2. pogrdno ime za čoveka koji sporo shvata (tup si ko ćuskija).

Č
čabar - dio kotla, bure sa toplom vodom.
čaka - prazna limenka.
čakija, čakijica - mali krivi nož.
čalabrcnuti – nešto malo pojesti
čamiti - 1. živjeti usamljeno; 2. nešto čekati.
čamprge - metalni dodaci koji su se kanapom vezali za cipele ili čizme u vrijeme poledice.
čantrati - pisati bez veze, škrabati.
čantrun - lubenica.
čatanje - popovo pojanje pri obredu.
čauš - opštinski kurir terenac, poreznik.
čeljade - jedna osoba. Čeljad je više osoba.
češagija - četka za češanje konja.
čevalduša - velika igla.
čevulja - 1. zrno grožđa;
čevuljica - bubuljica na koži, mitiser.
čigra - brz, hitar. Kaže se: brz kao čigra.
čvakati - kljucati zrno po zrno.

D
dan oranja - mjera za površinu zemlje. Dan oranja je 3330 metara kvadratnih.
dangubiti - uzalud traćiti vreme, ljenčariti.
danuti - odmoriti se posle dugog ili zamornog hoda.
dede - hajde (hajde reci).
deka - ćebe.
dela - odobravanje da se nešto uradi.
deničar - teretni voz koji je prevozio, isključivo, poljoprivredne proizvode.
dešperati se - sekirati se, očajan biti.
dešpet - inat, prkos.
devoran - strana, važna osoba.
dim - jedno domaćinstvo (U selu ima pedeset dimova – znači u selu ima pedeset domaćinstava).
diple - duvački instrument, gajde, napravljen od ovčije mješine.
direk - nosivi kolac u vinogradu.
divaniti - pričati, razgovarati.
dizalica - mekani sir za mazanje, basa, kaže se i diga.
djeti - slagati sjeno ili slamu u stog (djeti sjeno).
doćerati se - urediti se.
dodijati - dosaditi.
dokon - besposlen.
dokoniti - ne raditi ništa, biti besposlen.
dolim - osim (došli su svi dolim njega).
domižana - veća staklena flaša zapletena prućem od rakite.
domunđavati se - došaptavati se za izvođenje neke podvale
došuljati se - tajno se privući, prići negde.
dota - miraz koji se dodjeljuje ćerki prilikom udaje. (pokretna i nepokretna imovina).
dotarica - devojka koja nema sestru pa joj pripada sav miraz
drača - drvo bagrema.
draga - kotlina.
drančiti - moljakati da se nešto dade.
dranjati - češati, strugati.
drčina - djeca, grupa djece.
dreljiti se - vikati, urlati.
dreždati - uzalud čekati.
driska – rijedak izmet (proliv)
drito - pravo, idi pravo.
drob - 1. stomak; 2. iznutrica od zaklane stoke koja se obično prala u vošama i upotreblajvala u ishrani.
drvena Marija – ukipljena, ukočena, zamišljena osoba
duga - jedna daska na buretu. Bure je sastavljeno od više duga.
duja - dvojka, broj dva.
dulac - dio muzičkog, duvačkog instrumente u koji se duva.
duljakinja - divlja jabuka.
dur(j)a - 1.Uzvik za obuzdavanje magareta; 2. U žargonu pogrdni izraz "dosta".
durati - izdržavati, trpjeti.
durećan - trpeljiv, izdržljiv.
duvankesa - kesa za duvan. Nekad pravljena od svinjskog mjehura.
dušmanjin – krvni neprijatelj
duzina - tuce,dvanaest.
dvizac, dvizica - jagnje od dve godine.
dvolitra - posebna staklena flaša za vino, kruškastog oblika, zapremine od dva litra. Na dan krsne slave ili većih crkvenih praznika obavezno stoji na stolu napunjena vinom.

Đ
đe - gdje.
đeljkati - strugati.
đilet - prsluk.
đir - kratka šetnja.
đirada - šetnja.
đirati - šetati.
đize - džabe, badava.
đornuti se - porasti, ojačati.
đul - ruža.
đuture- od oka odmjeriti količinu
đuvegija - mladoženja.

E
eda li ga - Da li je tu?
editi - jedini.
ekto - hektolitar.
erav - razrok.
evala - hvala.

F
fajercag - upaljač.
fakin - mangup, dripac.
falda - ivica na pantalonama ili suknji.
fažol - pasulj, vrsta pasulja.
fela - vrsta (Koje je fele znači: koje je vrste).
feral - fenjer.
ferije - školski raspust, kaže se i vakanci.
fermati - držati do nečega ili nekog.
ferše - dječija bolest, boginje.
fešta - slavlje, proslava.
fibra - temperatura kod bolesnika.
fjaka - besposličarenje, bezvoljnost.
fjok - ukrasna mašna u kosi ili na haljini.
fortica - tvrđava, kaže se i vortica.
franja - stakleni kliker.
freza - motokultivator.
frigati - pržiti.
fFriško - svježe.
fritule - uštipci.
frtalj - kvarat, jedna četvrtina.
fudra - podsuknja, postava.
fulati - promašiti.
furija - odpad.

G
galica - plavi kamen koji koji se rastapa u vodi. Tom vodom se prska vinova loza da bi se zaštitila od bolesti.
gamba - dječija igra, školica.
gamela - lonac zapremine jeadn litar.
gargašati - češljati vunu.
gargaše - naprava za ručno češljanje sirove vune. Sastoji se od dvije četke (dva češlja) na kojima su u drvo postavljeni čelični zupci između kojih se stavlja oprana ovčja vuna. Gornjom četkom se vuče prema sebi i tako se vuna priprema u kudelje iz kojih će se presti konac.
gariti - brzo se kretati.
gatati - vračati.
gavljati - gaziti po mokrom zemljištu.
gavun - sitna riba, girice.
gendar - statusni simbol devojke stasale za udaju; nakit sastavljen od raznolikog metalnog novca sa izraženom materijalnom funkcijom izobičajen poslije Prvog svetskog rata. Trideseth godina gendar se sastojao od papirnih novčanica koje su bile umetnute u za to specijalno sašiven držač prekriven providnom tkaninom.
gepiti - ukrasti.
gete - kratke vunene čarape.
giljtati - gaziti preko vlažnog terena.
glavić - prednji dio samara.
gnjila - glina.
gonati - tjerati.
gvožđa - mišolovka.
gra - pasulj.
gradele - roštilj.
greda - 1. velika stjena; 2. nosivo drvo na kući.
grič - nisko raslinje u krševitim predjelima.
grilje - žaluzine, roletne.
grintati - dosađivati, zanovjetati.
Grko, grk – gorko, gorak
groktanje - način pjevanja u Dalmaciji.
grstiti se - gaditi se na nešto.
grušalina - progrušalo mlijeko (varenika).
gubica - usna.
guća - džemper.
guda - od milja, naziv za malu svinju.
gujana - glista.
gumaš - opanak kome je đon napravljen od debele gume (u novije vrijeme za izradu đonova upotrebljavala se stara automobilska guma)
gunjac - muška gornja haljina od sukna.
gušt - užitak, zadovoljstvo; guštati znači uživati.
gusterna - armirani betonski bunar za skupljanje vode kišnice. Kišnica se slijeva, najčešće, iz oluka sa krovova kuća. Sva voda prolazi kroz filter napravljen od limenog sita, pjeska i drvenog uglja.
guvno - okruglo i popločano mjesto za odvajanje žita od slame i klasa.

I
igla - dio samara na gornjem dijelu, provučen kroz glavić i krstine.
ijanci - bar malo, iole.
ije - zapovjed: jedi (hranu).
imade - ima - od glagola: imati.
impata - nerješen rezultat u briškuli.
iskosjeriti se - naljutiti se, burno i ošto reagovati.
izamanice - odjednom.
izdurati - izdržati, istrpjeti, istrajati.
iznebušiti - uplašiti, iznenaditi.
izventati - izmisliti, slagati.
ižinjati - izmisliti.

J
jaketa - muški sako, jakna.
jalovač - veterinar koji operativnim putem onesposobljava životinje za rasplod.
jalovača - neplodna zemlja
jalovica - besplodna ovca.
jaloviti - kastrirati životinju, onesposobiti za rasplod.
japija - drvena građa za krov kuće, obično od jablanovog drveta.
jara - ljetnja žega.
jarčiti - praviti kanaliće u bašti, njivi.
jari - rani, koji rano prispjeva.
jaruga - kanjon u koji se sliva voda sa brda za vreme kišnih dana, ljeti najčešće bez vode ili s malo vode.
jedar - plećat, kršan, razvijen, zdrav.
jenjiga - djeveruša, najmlada ili neudata sestra (u svadbi).
jerbo - zbog, jer.
jere - zašto.
jetika - tuberkuloza. Kaže se i: sušica.
joguniti se - buniti se.
jope - opet.

K
kaban - crni, sukneni kaput sa kapuljačom. Najčešće su ga nosili čobani
kablić - posuda napravljena od daščica (duga). Ima jednu dugu dužu od ostalih. Ta duga se zove uvo. Kablić je služio najčešće za mlijeko ili sir u surutci.
kaca - drvena posuda za kišeljenje kupusa.
kacavida - izvijač, šrafciger.
kacivola - kutlača za sipanje jela.
kadar - sposoban da nešto uradi.
kain - lavor.
Kala – uska kaldrmisana ulica
kalati - umoriti se, malaksati hodajući.
kalauz - alat za otvaranje brava.
kamenica - veliki kameni sud za držanje vinskog masta (mošta).
kamomila - kamilica, čaj od kamilice.
kanavača - kuhinjska krpa
kanel - drveni, pri vrhu izrezbaren štapić, sa rupom na čelnoj strani za pleteću iglu. Na kanel se naticalo i klupko konca za pletenje. Žene su ga prilikom upotrebe zaticale za pojas.
kanela - slavina na buretu.
kangar - vrsta štofa za odijela.
kanica - pojas tkan od vune ukrašen sitnim vezom na crvenoj čoji. Dio narodne nošnje i kod žena i kod muškaraca.
kantinel - letva.
Kantun – čošak od kuće
kantunalić - noćni ormarić pokraj kreveta.
kapac - biti sposoban nešto uraditi.
kapak - otvor za ulaz na tavan.
kapljevina - mast koja kaplje u tepsiju prilikom pečenja mesa na ražnju.
kapric - inat, prkos.
kapsa - mrtvački sanduk.
kapula - crni luk (Golubić je bio poznat po proizvodnji kapule).
kapulica - arpadžik, sjeme kapule (crnog luka).
karafeka - štos.
karivola - građevinska ručna kolica, tačka.
karlica - izdubljena drvena posuda za mješenje i dokisavanje hleba (kruva).
karta, kartušina - papir, debeli karton.
kašet - drveni sanduk za prenos rasipnog tereta (grožđa, npr.). Na magare se tovare dva kašeta.
kašnje - kasnije.
kašun - veliki drveni sanduk za čuvanje žita.
katriga - stolica, hoklica.
kava - jama, mjesto gdje se vadi kamen ili sedra ili sitni pijesak (pržina)
kavga - svađa
kerav - iskrivljen, bolesne kičme.
kesiti se - smijati se.
kidati - čistiti snijeg, čistiti stajsko đubrivo.
kijamet - nevrijeme sa snijegom.
kisati - 1. rasti, bujati, kvasati; 2. potajno, podrugljivo se smijati.
kišić - drveni kalem za konac.
kivan - osvetoljubiv, ljut.
klačarna - naslage kreča sa malterom koje otpadaju sa zida u kući.
klak - negašeni kreč.
klapa - družina momaka.
klapac - dječak od 12 do16 godina.
klasti - sipati jelo.
klepac - poseban čekić kojim se klepće (tuče) oštri dio kose za košenje trave.
klipa - motka, krući, nesavitljivi prut.
klja - biljna bolest koja nastaje usled kišnih kapi koje padaju iz oblaka na ljetnoj žezi.
kljakav - nespretan, nesposoban.
kljukati - hraniti nekoga (dijete).
kljusina - konj.
kmezljiv - plačljiv.
kobacati se - 1. nogatati se; 2. šta se kobacaš-kaže se čovjeku koji se nešto jako ljuti.
kočak - pregradeni dio staje za mladu stoku telad ili jaganjce.
kočić - manji kolac.
kogula - sud za kuvanje kafe, veća džezva.
kolajna - ogrlica, lančić oko vrata.
kolje - drveni kolčevi za vinograd.
kolomast - tovatna mast.
kolovoz - širi put do njive i preko njiva.
koltrina - zavjesa.
komaća - am oko vrata konja.
komaćar - remenar.
kominati - odvajati klip kukuruza od slame.
komuša - list od ploda kukuruza.
konjistra - pletena okrugla korpa sa dve drške (uva) od fine tanke rakite, talijanka.
konoba - podrum gde se čuvaju vino, rakija i pršuti.
kontati - 1.nabrajati, recitovati; 2. smatrati, misliti.
konten - voljan.
konzolica - posuda koju kosac nosi na kaišu oko pasa kad kosi travu. U njoj stoji pribor za oštrenje kose.
kopačica - dio opreme za obradu zemlje. Služi za okopavanje (špartanje) male biljke kukuruza.
kopititi se - razmnožavati se (odnosi se na korov).
kopun - neko ko se upušta u borbu sa jačim.
korda - fitilj za paljene eksploziva.
korun - dio klipa kukuruza nakon krunjenja zrna
kosa - 1. oštri vrh brega; 2. alatka za košenje trave.
košćela - stablo kostjelića.
kosijer - alatka sa kratkom drškom i zakrivljenim sječivom za sečenje grmlja i potkresavanje stabala.
kosjerača - alatka sa dugačkom drškom sa zakrivljenim sječivom za uklanjanje tnovitog grmlja.
kotul - suknja.
kova - veća korpa pletena od rakitovog pruća. Služi za prenos tereta na magaretu.
kovčanje - društvena igra sa metalnim novčićima.
kovčeg - drveni veći sanduk u kome su se najčešće držali predmeti koje devojka nosi u miraz kad se uda ( nošnja, biljci, sukanci, peškiri...). Kovčeg je ukrašen rezbarenim motivima.
kovinjati - pasovati, baš po volji, nešto što odgovara.
kožun - kožni prsluk.
kračun - zasun, metalna šipka za zaprečavanje vrata.
krčevina - obradivo zemljište dobijeno ostranjivanjem kamenja i drveća.
kredenac - vitrina za kuhinjsko suđe.
kremen - vrsta kamena koja se koristila za stvaranje vatre. Dio pribora za pušače. Još su ga zvali zečija so.
krepati - uginuti. Kaže se za čovjeka koji je umro u neimaštini -Krepa ka pas.
kriviti se - plakati, jadikovati.
krkan - alapljiv čovek. Onaj koji mnogo i brzo jede.
krkati - sa uživanjem mnogo jesti.
krošnja - veća korpa pletena rijetikim pleterom od rakitovog pruća. Služila je za nošenje sjena iz pojate blagu (stoci).
krožet - muški prsluk.
krpenjača - lopta od krpe.
kršan - krupan, razvijen.
kršnjaci - oni kojima je toga dana krsna slava.
krtina - mesnati, bezmasni dio na slanini.
krto, krtočić - Korpa pletena od rakitovog pruća najčešće četvrtastog oblika. Krtočić je manja korpa. Služila je za nošenje voća ili ručka radnicima na njivi.
krupa - grad, tuča.
kruzana - objekat za sušenje kukuruza.
kuđelja - smotak vune na preslici pripremljen za predenje.
kukavac - jadnik, nejak ili nesretan čovjek.
kukica - jako mršava žena.
kukovi - 1. visoke stijene stožastog oblika; 2.. krupnije kamenje; 3. bokovi na ljudskom tijelu.
kukuljača - kapuljača.
kukumar - krastavac.
kukurijekavac - veliki kašalj.
kuljava - trudna, bremenita žena.
kuluk - dadžbina
kulučiti – raditi za nekoga besplatno
kumiti - moliti za nešto.
kumpjer - krompir, gomolj krompira.
kunjati - drijemati.
kunkun - pletenica kose savijena u pundžu.
kupe - boja u kartama.
kuraž - hrabrost, ohrabrenje.
kurdela - uzica za povezivanje.
kurtalisati se - otarasiti se, osloboditi se nekoga ili nečega.
kušati - probati.
kušin - jastuk.
kuskuna - kaiš, dio magareće opreme.
kutriti - inatno ćutati.
kuver - kofer.
kuverta - koverta za pismo.
kuvin - zajednički seoski pašnjak.
kužina - kuhinja.
kvarta - mjera za žito.
kvasina - vinsko sirće, ocat.

L
labrnja - pogrdno ime za usta; kaže se još - njopalica. (pr. Začepi tu labrnju = prestani govoriti)
lacman - gospodin.
ladikati - odmarati se u hladu.
lamprndati - pričati gluposti.
lancun - čaršev, plahta.
landrati - ići bez cilja, lutati.
lanuti - reći nešto što nije trebalo, odati tajnu.
lapeš - pisaljka, olovka.
larmati - galamiti.
lašnje - lakše.
lavandin - umivaonik, lavabo.
ledina - zapuštena neobrađena njiva ili dio njive.
lemeš - dio pluga, sječivo na plugu.
leška - pečurka koja raste na drvetu. Prerađena, služila je kao potpala za duvan u luli.
lešo - kuvano (meso ili riba).
leštar - brz, spretan, okretan.
libar - knjiga.
limica - žilet za brijanje.
lisa - bijela ovca koja ima crnu uzdužnu prugu na glavi.
lisac - konj sa bijelom prugom na glavi.
lisnik - grane sa prosušenim lišćem sadjevene u stog. Služile su za zimsku ishranu stoke sitnog zuba.
lišo - 1. ostati bez išta 2. proći bez troška.
litica - 1. stjena 2. naslaga pločastog kamena.
litretavati - fotografisati.
liver - libela.
loga - skrovište, mesto gde se odmara divljač.
lokva - zaostala kišnica u plitkm udubljenju na nepropusnom zemljištu. Inače, dragocen bazen kao pojilište stoke u kraškim brdima.
lola - mangup, bekrija, zanosit momak.
lopar - okrugli drveni predmet sa dugačkom drškom, od bukovine za postavljanje hljeba pod peku.
lotra - jedna od dvije bočne ograde na zaprežnim kolima.
lućerna - petrolejska lampa od metala sa repom, po obliku slična džezvi za kafu, s gornje strane zatvorena osim dijela gde je otvor za fitilj.
lučiti, polučiti - razdvajati npr. ovce od janjaca, tele od krave.
lug - pepeo.
lugar - šumar.
lugarija - dio mlade šume koju nadzire lugar (šumar).
lukšija - voda u kojoj se kuvao pepeo. Služila za iskuvavanje rublja (veša).
lulav - glup, glupav.
lumbrera - kišobran.
lunjati - skitati, šetati bez cilja.

LJ
Ljemačka - Njemačka.
ljes - oprema za uprezanje volova.
ljesa - vrata načinjena od pruća ili retko skovanih dasaka za tor, dvorište i slično.
ljosnuti - pasti.
ljudikati - lijepo razgovarati.
ljumati - nezgrapno hodati.
ljupina - ljuska.

M
maca - veliki čekić sa dugačkom drvenom drškom
maći - mali, malen.
mačkula - mala prangija za pucanje sa barutom.
macola - četvrtasti čekić srednje veličine. Služio u zidarstvu.
maja - 1. majka 2. pčelinja matica
majdan - mjesto odakle se vadi kamen ili sedra (sadra)
majka - svekrva.
majka maca - skroz, naskroz pijan.
majkan - velik, krupan.
malica - malo nečega. Kaže se kad je nečega malo na trpezi: Dobro ti je ali dava malicom.
manistra - tjestenina, rezanci.
manit - lud, neuračunljiv. Ako neko govori ili radi gluposti kaže se: ' Esi li ti lud – luda.
manitaš - kaže se za čovjeka koji stalno pravi gluposti.
manitati - glupirati se.
manitoština - ludost.
manjaža - hrana, mnogo hrane.
manjkati - nedostajati, faliti.
mantati - imam vrtoglavicu; Kaže se: manta mi se.
marenda - doručak.
marendati - doručkovati.
mariti - brinuti, voditi računa.
marva - stoka.
maša - metalna lopatica sa dugom drškom za razgrtanje žara na ognjištu.
mašice - metalne hvataljke za žar.
mašiti se - uhvatiti se posla.
mašlinić - mala motika za okopavanje povrtnih biljki.
mast, kljuka - mošt , zgnječeno grožđe pripremljeno za fermentaciju.
mastiti - gnječiti grožđe.
matralj - dugački štap, za mlaćenje badema.
mazija - nešto teško.
meća - brašno nakvašeno vodom ili splačinama za ishranu svinja ili kokošiju.
mecavo - mekano, nije dobro suvo.
merika - Amerika.
mijur - mjehur.
militi - 1. kretati se polako; 2. nešto raditi iz zadovoljstva.
miribožiti se - Običaj da se ljudi pozdravljaju ljubljenjem na Božić uz riječi: Mir Božji Hristos se rodi i U istinu se rodi. Rirual se obavlja sa ukućanima prije ručka a do Krstovdana sa svakim koga poznaješ i sretneš.
misirača - bundeva.
mišjak - mišji izmet.
mistrija - zidarska alatka za nabacivanje maltera.
mititi - proći mimo nečega ili nekoga ne primetivši.
mješaja - drveni, fino obrađeni, zaobljni štap za mešanje pure.
mješina - 1. odrana koža 2. kesa od obrađene ovčje kože za čuvanje sira.
mladiti - okopavati vinograd u proljeće.
moba - veliki posao koji završava grupa ljudi dobrovoljno, bez naknade a na korist jednom članu grupe.
mobilja - namještaj.
morda - možda.
mrka - naziv za ovcu mrke glave.
mrkati se - spremnost ovce da se pari.
mrtouzice - svezati u mrtvi čvor.
mrždavci - sinusi.
mućak - pokvareno jaje.
mučati - ćutati.
mučkati - ućutkivati.
mudante - unutrašnje muške gaće.
mudrov - mudrac, umišljeni znalac, pametnjaković.
mukte - džabe, besplatno.
mulac, mulica - vanbračno dijete, kopile.
muljati - 1. lagati, izbegavati istinu; 2. gnječiti grožđe, mastiti.
munjen - šašav, luckast.
murva - dud.
mustra - šema.
muštuluk - saopštavanje radosne vijesti nekome koga se ta vijest tiče.

N
naćve - drveno korito za mešenje hleba.
nadase - uzbrdo, gore.
nagonica - kad nešto moraš da uradiš bez volje.
najpreče - najvažnije.
nakantati se - odlučiti se da nešto uradiš, početi napokon raditi nešto.
naker - stajati na krivo.
nako - onako, osrednje (čest dgovor na pitanje-kako si?)
nama - odmah, sada.
namusiti se - naljutiti se, naduriti se.
napak - zločast, neuračunljiv, opasan.
naprutati - unakaziti šišanjem.
napundrati - nabrati nešto brzo, nemarno.
naratci - nazuvci od vune.
naroljati se - opiti se (alkoholnim pićem).
natešte - na prazan stomak.
natikače - papuče.
nauditi - nasmetati.
nauvano - više nego sigurno.
nauznak - leći na leđa.
navaka - sreća.
navazdan - na čitav dan.
naviljak - hrpa sena koja se može zahvatiti vilama.
navrtač - nož za navrtanje, kalemljenje.
navrtati - kalemiti.
navukoderiti se - mnogo se naoblačiti (misli se na nebo).
neđelja - 1. nedjelja kao sedmi dan u sedmici; 2. sedmica, sedam dana.
nedotrpan - čovek sa malo pameti.
nejač - mala djeca.
neote - nehotice, nenamjerno.
nepodročak - da se ne urekne.
nesretluk - nesreća.
neva- starija jetrva, od muževog brata žena.
nijanci - nimalo.
novitada - novost.
nožice - makaze.
nuglić - ugao (kuće).
nukati - nuditi.

NJ
njokalica -nos.

O
o zeru - umalo.
obadivati - uzimati u obzir, obraćati pažnju.
obaška, odvojeno - posebno.
obediti - obaviti, uraditi.
obezdaniti se - neprijatno se iznenaditi.
obigrati - obići.
objeniti - ojanjiti.
obladati - 1. nagovarati na nešto; 2. biti dosadan;
oblakoran - nezasit, tvrdokoran.
oblejati se - opiti se.
oblokavati se - napijati se, od riječi lokati-mnogo piti.
obnoć - preko noći, po noći.
obor - tor za ovce.
oćale - naočare.
oće se - pravi se važan.
očeprljati - povrediti noktima.
odadrijeti - prdnuti jako, zvučno.
odlučiti - odvojiti.
odprditi - odsjeći veći komad (slanine, mesa)
odrapiti - 1. potrošiti mnogo vremena, negdje se mnogo zadržati; 2. odspavati; 3. odprilike odsjeći.
odrna - visoko izrasla vinova loza čije se grane formiraju tako da prave hladovinu u ljetnim sunčanim danima. Sadi se ispred kuće u dvorištu.
odumiti - odlučiti.
ofrlje - površno uraditi.
ognjilo - čelični predmet sa rukohvatom. Dio pribora za pušače kojim se kresalo o kremen.
ograda - zagrađen dio pašnjaka ili šume u privatnom posjedu.
ojčiti - tegliti, prevoziti teret volovskom zapregom.
oje - odazivanje na ime.
ojkati - pjevati, način pjevanja.
oka - stara mjera za težinu (oko 1 kilogram).
okaljavati - okopavati vinograd.
okanuti se - odustati od nečega.
okerepiti - udariti, ošamariti.
oklen - odaklen.
olovlani - predprošle godine.
opatiniti - namazati i oglancati cipele sa kremom (patinom).
opuljati - opljačkati, sve pobrati.
oputar - vrsta opanka, napravljenog od juneće ili goveđe kože.
ora - pogodno vrijeme za neku radnju (ora za sušenje sijena)
oran - spreman, sposoban za rad.
oseka - ustajala mokraća od stoke.
osjen - sjena, sjenka.
ošpice - ožiljci od cjepljenja, vakcinisanja.
oštarija - gostiona, krčma.
otakati - prelivati, bistriti vino.
otići u lagum - eksplodirati, eksplozivom dignuti u vazduh.
otova - drugi otkos trave (u jesen).
otpretati - skinuti pepeo sa peke na ognjištu.
ovdalen - odavde.

P
pačati se - razumjeti se u nešto.
pace - naličje.
palamać - veliki komad.
palamuda - vrsta korova, zelje.
palamuditi - oduzimati nekom dragocjeno vreme.
palatkovati - skupljati zaostale plodove voća i povrća poslije berbe. Po običajnom pravu ima se pravo skupljati po tuđim imanjima.
panceta - sušena slanina sa rebarima.
panda - pa onda.
panj - čokot, trs vinove loze.
panjkati - dosađivati, prigovarati.
panoga - korijen zuba.
panta - prostor ispod krova kuće, iznad ognjišta, gdje se vješa meso na sušenje.
paradižot - jelo od pirinča, sa mesom.
parip - konj.
pas - pojas.
pašarina - porez za ispašu stoke na državnim imanjima, obično ovaca.
pasati - proći (pasalo podne, znači, prošlo podne)
paščad - čopor pasa, psi.
pašnjača - muški, starinski, široki pojas.
pasovati - odgovarati, biti taman.
paštašuta - vrsta dalmatinskog jela sa špagetama.
patina - imalin, krema za cipele.
peka – metalni poklopac za pečenje hljeba ili mesa na ognjištu.
pendžer, pendžerak - veliki i mali prozor.
pentrati se - penjati se.
perčin – način vezanja duge kose, konjski rep
perdeška - zidarska alatka od daske za nabacivanje maltera.
perdo - drvena pregrada u prostoriji gdje je ognjište.
petroulje - petrolej.
petrusmen - peršun.
pezara - žena koja bez veze priča.
pijat - tanjir.
pikuti - kokošje vaške (paraziti).
piljak - mali obli kamen.
piljati se - igrati se jednom rukom bacajući i hvatajući dva ili tri kamenčića.
piljkati - grabiti posudom vodu sa dna posude ili bunarića.
pinjur - 1. viljuška; 2. alatka za čišćenje stajskog đubriva ili skupljanje sjena (vile).
piriti - duvati.
pirja - ljevak.
pisak - 1. cjevčica na pištaljki; 2. cjevčica na ljevku; 3. ako neko govori promuklim glasom, kaže se: slab mu je pisak.
pištavac - slab izvor vode.
pitar - saksija za cvijeće.
pitura - farba, piturati-farbati.
piz – uteg
pizati - mjeriti koliko je teško.
pleter - proizvod pletenja bilo kojim materijalom (vunom, prućem)
ploja - pločica od kamena.
plot – ograda ispletena od pruća
pljuska - šamar po licu.
pobaška - svak na svoju stranu, posebno.
pobegenati - odobriti, potvrditi.
pobenaviti - poluditi.
počinak - noćni odmor.
počitak - zalazak sunca.
počivaljka - mjesto, obično sa kamenim pločama za sjedenje, gdje se odmara nakon dužeg hodanja.
počivati - 1. odmarati se nakon dugog hoda; 2. ići na počinak - ići na spavanje;
podabirati - skidati suvišne zaperke na vinovoj lozi, škopiti.
podase - niz brdo.
podbočiti - poduprijeti.
pode - običaj kad najbliža rodbina ide u posjetu, sa darovima, mladi, nekoliko dana poslije vjenčanja.
podjariti vatru - podložiti vatru.
podmijuriti - oticanje kože nakon opekotine.
podveza - vunene pertla za duže vunene čarape.
podvornica - njiva blizu kuće.
pogan - zločast, škrt, zavidan, onajkoji želi drugima zlo.
poglavač - jastuk.
pojata - kuća u kojoj se drži sijeno.
polisiti - 1. popljesnjaviti; 2. polisio- kaže se za čovjeka koji je oslabio, omršavio i bled u licu.
polučak - četvrtina litre.
polug - jaje koje se ostavlja u gnijezdu, gdje kokoš nosi jaja.
pomen - parastos.
pometina - posteljica koju životinja izbacuje prilikom donošenja mladunčadi na svijet.
pomidora - paradajz.
ponukati - ponuditi.
popasak - tjeranje stoke na pašu (do podne).
popasna doba- vrijeme kad se ispušta stoka na ispašu.
poprek - kaiš, dio opreme na samaru koji se veže oko stomaka za pričvršćivanje samara.
pošada - dio pribora za jelo, nož
posjek - svinja stasala za klanje.
postole - cipele.
postov - platno, obično bijelo.
povaljenica - loza zatrpana zemljom s ciljem da se formira novi čokot (panj).
povezača - marama za glavu.
povodanj - poplava.
povrazača - parče tkanine otkane od vune, sa uzicama na kraju. Služilo za nošenje posude sa jelom ili jela u polje.
pozobati - pojesti zrno po zrno.
pra - crni barut.
praće - dio opreme, od kanapa, na samaru.
prakljača - pljosnata drvena daska sa rukohvatom kojom se roba na perilji tuče.
prangija - eksplozivna naprava za pucanje sa eksplozivom i šibicama (u žargonu izreka za zgodnu ženu i djevojku "dobra prangija").
praska - breskva.
prč - stari jarac.
prćija - miraz, dota.
preboj - nasip napravljen od pruća između kojeg je zemlja i pjesak. U Golubiću se tako branilo polje od poplava. Svako je brinuo o dijelu preboja koji je na njegovom imanju.
pređa - predivo.
pregača - tkana kecelja od vune sa raznobojnim šarama. Dio narodne nošnje (detaljno opisana u dijelu "golubićka narodna nošnja"
pregoriti - prežaliti nešto. Osloboditi se neke brige.
pregršt - stara mjera za težinu i količinu, koliko stane u dvije šake
prekiniti se - 1. iznenaditi se, šokirati se; 2. pretjerati u smjehu ili plaču; 3. umoriti se nakon prenosa velikog tereta.
prelo - druženje uz pesmu igru i ručni rad.
prenuti - naglo se probuditi, naglo prekinuti misao.
preša - žurba.
prešaltati - preinačiti na nešto drugo.
preslica - drveni predmet na kojem se uzicom pričvršćivala kudjelja vune za predenje. Obavezno izrezbarena.
pretelj - prijatelj.
prevežanj - dupli čvor.
prevrta - deblja palačinka.
prgav - svadljiv.
prijanuti - 1. priviti se uz nešto ili nekog; 2. prilijepiti se za nešto;
prijeklod - dva kamena između kojih je ognjište. Stavljala su se tako da bi se lakše vatra upalila.
prijemet - štap za prebacivanje i vješanje robe, odjeće.
prijetop loja - kolač od pretopljenog loja sa isprženim, isjeckanim tanikim ovčjim ili jagnjećim crevima.
prikričati - upozoriti, zaprijetiti.
pripeti - 1. dugačkim konopcom vezati stoku na pašnjaku za neki kolac; 2. popeti se negdje.
prisoj - mjesto izloženo suncu.
prkelati - pričati gluposti, nerazumljivo pričati.
prkno - dupe.
prnjar - osoba koja je nekad po selu skupljala staru garderobu za preduzeće u kome su se pravili dušeci.Rijeđ se takva garderoba plaćala novcem.Obično se je tranpila za sitne predmete (igle, zapinjače, dječije trubice).
prnjiti se - mrštiti se, ljutiti se.
prodivaniti - 1. malo porazgovarati; 2. progovoriti, kad dijete počne izgovarati prve riječi.
prodriskati - dobiti proliv.
propira - tanke suve grančice za potpalu vatre.
prošek - slatko vino spravljano posebnom tehnologijom i od posebnh vrsta grožđa.
prosjek - prosječena živica šume za put.
providur - poglavar, starješina.
prpati - strahovati, bojati se.
prstenkanje - stara društvena igra u Dalmaciji.
pršut - osušena svinjska butka ili plećka. Najbolji kvalitet ima ako je stara bar dvije godine.
prten - svako platno koje nije od vune.
prtilica - uže od vune, gurtna za nošenje vučije, posude za vodu ili tankih grana za ogrijev.
prtiti se - stavljati teret na leđa.
prvošnje - od ranije.
pržina - sitni pijesak za malterisanje. U Golubiću e vadio se iz rijeke Butižnice ili iz majdana na Glavicama kod Jasenca.
pržun - zatvor.
psiha - veliko zidno ogledalo sa ormarićem, u spavaćoj sobi,
puća - mlada svinja
puce - 1. dugme; 2. skočni zglob.
pule - mlado od magareta.
pumparice - ženske unutrašnje gaće sa nogavicama i lastišom oko nogu.
punat - poen (u balotanju ili u kartanju ili u nekoj drugoj igri)
puntina - metalni čavlić, rajsna.
pura - jelo od kukuruznog brašna, zamjena za hljeb, palenta.
pus - pacov, veliki miš.
putarica - vrsta zelene salate.
putiti se - razumjeti se u nešto
puzdra - muški polni organ kod konja ili magareta.

R
rabatin - nitna.
raca - rod, vrsta, genetska pripadnost.
raga - mršav,stari konj.
raskantati - razvaliti, pokidati vezu.
raskecan - razmazan.
raspečiti se - raširiti noge.
rašta - zašto, radi čega.
rastić - mali hrast; rast je veliki hrast.
rastrložiti - stvoriti nered, razbacati stvari.
razbrknuti se - osvjestiti se, razabrati se.
režentati - dobro isprati vodom.
razvaliti se - razviti se, omišićaviti, oplećatiti.
rbina - sve što je sporo.
rećina - minduša.
redalica - 1. lenjir; 2. drvena sprava kojom se prave redovi za sijanje kukuruza.
redine - uzde, kajasi.
ređipet - brushalter, grudnjak.
regula - propis, pravilo
remac - regrut.
rešta - vijenac belog ili crnog luka (kapule) od pedeset glavica - po rešte je dvadeset pet glavica.
ricav - kovrdžave kose.
riga - limena traka.
riktati - dovoditi u red.
riza - vrsta platna, čoja.
rižot - vrsta jela sa pirinčom (rižom).
rka - stara krpa, dronjak.
roga - pogrdan naziv za strogu, žensku osobu bez čije odluke se ne smije ništa uraditi.
rogulje - drvena alatka sa tri kraka (roga) za skupljanje sjena.
roja - rogata ovca.
rokelj - kalem konca za ručno šivenje, krpanje.
rondati - prevrtati po stvarima, nešto tražiti.
ror - čunak za šporet.
rožnjik - krovna nosiva greda.
rubač - opštinski kurir koji naplaćuje porez, poreznik.
ručak - jelo na njivi oko deset sati.
runda - grupa od nekoliko naoružanih ljudi iz sela, koja se povremeno angažuje kao pomoc žandarima.
runjav - dlakav.
rupiti - doći iznenada, banuti.

S
sade - sad.
sadić - privatni posjed sa planski sađenim drvećem.
sadjevati - vidi: djeti.
sagnati - satjerati (ovce u tor).
salamura - marinada za konzervisanje mesa, sira ili ribe.
salaukovina - nevrijeme praćeno vjetrom.
samar - magareće sedlo.
sapet - smotan, nesposoban.
sapon - metalna kopča na kaišu.
savarača, sora - štap dužine oko metar i pol, rašljast na jednom krajz. Služilo je kao pomoćna alatka pri tovarenju magareta.
sećija - ležaj za dnevni boravak.
sedra - sadra, kamen vapnenac koji je dragoceni građevinski materijal za gradnju kuća i ogradnih zidova. ima ga dosta u Golubiću.
seja - zavoa, muževljeva sestra.
sernjak - zahod, klozet, poljski WC.
sić - limena kofa zapremine od deset do petnaest litara.
siktati - 1. davati odbljesak; 2. bjesniti, izražavati ljutnju.
sindžir - 1. debeli lanac, dio opreme za zaprežna kola; 2. povodac.
sinjal - signal, saobraćajni znak na željezničkoj pruzi.
sjaviti - satjerati u tor, zatvoriti u tor.
sjeđa - klupa.
sjenica - obzidani prostor pokriven grmljem gdje laduju ovce za vreme vrućine.
sjera – masnoća na neopranoj ovčijoj vuni.
sjetan - pažljiv.
skalati - skinuti gaće, izuti čarape, svući.
skašela - džep.
skontati - shvatiti.
skorup - kajmak.
skrndati se - doživjeti nesreću padom.
skuditi - nešto loše poželjeti nekome.
skuta - masniji sir za mazanje, basa.
smožditi - razjareno uništiti nešto.
soko - crni konj.
soldat - vojnik.
soriti - srušiti (sorio se zid-srušio se zid)
spirine - pomije, splačine.
spiza - namirnice koje se kupuju za dnevne potrebe domacinstva.
sprcati - navaliti, inzistirati.
sprema - komplet tkanih i vezenih, odjevnih i dekorativnih predmeta koje djevojka sprema za udaju.
sprežati - vrebati.
sprtva - pletena korpa od rakite za prenos tereta na magaretu.
srdobolja - dizenterija.
sriktati - srediti.
stanpas - žurba, brzina.
stjelja - dio samara, napunjen slamom.
stog - plast sijena.
stožer - kolac oko kojeg su konji kaskali u vršidbi.
stožina - drveni stub zaboden u zemlju oko koga se djeđe sjeno,slama ili list.
strići - šišati, sjeći.
strnjište - pokošeno žitno polje.
struga - ulaz u ograđeni prostor
strunja - svinjska dlaka, služila za proizvodnju četki.
strunjar - čovjek koji otkupljuje strunju, svinjsku dlaku.
stupa - okrugli kameni bunar, dubok do 3 metra u kojeg pada veliki mlaz vode. U njemu su se prali biljci (poznata stupa u zelembabinom mlinu).
subitati - sprečiti, predomisliti se.
sukanac - vuneni pokrivač od domaće vune, sličan biljcu, malo je tanji i nema rese na krajevima. Kolorit su crne, bijele i crvene kocke.
sukati - lagati. Kaže se: ne suči – ne laži.
sukno - ručno tkano platno na tari (razboju) od kojeg su se šili odjevni predmeti.
sumanut - zbunjen, rastrešen.
sumiti se - sjetiti se, sabrati se.
svjetnjak - vatra koja se pali uoči Ivanjdana.
svojta - rodbina.
svrnuti - svratiti.

Š
šaka baka - buba mara.
šakanđeda - tulipan.
šaket - papirna kesa.
šalčina - šaljivdžija.
šalovanje - pravljenje drvene oplate za betoniranje.
šalung - daska za šalovanje.
šamatorija - groblje.
šaporkati - šaputati, tajno pričati.
šaža - funkcioner, čovjek na visokom položaju.
šćeta - čista, bez primjesa.
šenuti - poludjeti.
šesan - lijep, zgodan, simpatičan.
ševar - trska.
šifonjer - ormar.
šija - vrat
šijati - igrati šije (dalmatinska igra).
šikucija - skitnja, provod.
šilježe - jagnje od godinu dana.
šipčiti - brzo ići.
škafetin - ladica, fijoka.
škale - merdevine.
škalini - stepenice.
škartac - manja papirna kesa.
škatula - kutija.
škavacin - čistač, smetlar.
škiljiti - 1. gledati krajem oka, špijunirati; 2. kad svijeća ili lampa slabo gori, slabo škilji;
škip - drvena posuda za mešenje hleba
škoditi - smetati, nauditi.
škopiti - 1. isto što i jaloviti, onesposobiti za rasplod; 2. uklanjati suvišne zaperke u vinogradu.
škrilja - oštro stjenje sa mnogo rupa, kraš.
škropiti - kao proškapati, retke kapi kiše.
škure - žaluzine, grilje.
škurja - bič za tjeranje konja (štap sa uskim kožnim kaišem).
škuro - tamno, mračno.
šlape - ljetna obuća, sandale.
šmugnuti - pobjeći.
šobijote - tijesto, macaroni.
šoder - šljunak.
šolati - potez u kataškoj igri briškuli.
šolde - novci.
šopati - kljukati ( našopati se- najesti se).
šoverini - šibice.
špade - boja u kartama.
špag - tkan, pa upreden konac od konoplje.
špancir - skitnja, provod.
španjola - veliki grip, bolest porijeklom iz Španije odnela velike žrtve u Golubiću dvadesetih godina prošlog veka.
španjulet - cigareta.
šparati - štedjeti.
šparket - šporet.
špartati - obrađivati kopačicom njivu na kojoj su mlade biljke kukuruza.
špica - 1. alatka za obradu kamena ili betona; 2. košpica u voću.
špiclov - cjepidlaka, perfekcionista.
špidal - bolnica.
špigeta - pertla, šnjura.
špiglo - ogledalo.
špijati - nadgledati, obraćati pažnju.
špina - slavina,česma.
špinjela - vidi: kanela
špinjetak - pečena natkoljenica od brava
špioda - igla zapinjača.
šporko - oporo.
Štanjga – dugački metalni špic , koristi se u građevinarstvu
šteka - pak, boks od deset kutija cigareta.
šterika - svijeća, voštanica.
štilo - držalo, držalica za baštensku alatku (vile, grabulje…).
štimadur - seoski procjenjitelj štete nanesene krađom ili namjernim uništavanjem u polju.
štiva - hrpa nečega.
što goć - bilo šta.
štokuda - na sve strane.
štraca - prnja, inošeni odevni predmet.
štramac - dušek.
štreka - željznička pruga, kolosjek.
štrik - 1. dio konjske opreme; 2. kanap za sušenje veša.
štruca - vekna.
štunjati se - biti depresivan, biti sjetan, loše raspoložen.
šturmati - jurnuti, nasrtati.
štuvati se - oneraspoložiti se, rastužiti se.
šubica - mala nerazvijena glavica kupusa ili salate.
šubijoti - makaroni, kratka cjevasta tjestanina.
šućmurasto - nejasano, nešto što se ne može ocijeniti.
šudar - šarena ženska marama.
šudarić - džepna maramica.
šugaman - peškir.
šugav - nerazvijen, kržljav.
šumperati - peglati.
šumpreša - pegla.
šunjka - pogrdno ime za lice.
šunuti - pasti na pamet.
šur - pampur, čep od pluta.
šuriti - obariti vrelom vodom.
šuša - ništarija.
šušanj - suvo, opalo lišce. Skupljalo se i stavljalo kao prostirka pod stoku.
šuster - obućar.
šuština - vrsta kopče.
Šuverin - šibica
šuvit - tavan, potkrovlje.
švera - kazaljka na satu.
šudar - ženska šarena marama, najčešće svilena.
šuština - vrsta kopče na odjevnim predmetima, driker

T
takulin - novčanik.
tancati - plesati.
tandrkati - lupati, matirati.
tanjga - obojena voda za farbanje tkanine.
tanjgati - bojati, farbati vunu, jaja za uskrs.
tapun - veliki čep na sredini bureta (bačve).
tara - sprava za ručno tkanje vune, razboj.
taraca - balkon, terasa.
tarlijati - prati trljajući.
tavaja - stolnjak.
tavajola - platnena salveta.
taverna - krčma, gostiona.
taze - svježe
teća - šerpa.
Teka- sveska
teke - malo, tek malo.
Telegraf štajga - telegrafski stub, bandera.
tenda - glava.
tenditi se - razumjeti se u nešto.
Tentati – tjerati ili nagovarati (koji te đavo tenta da to radiš)
terina - veća šerpa.
terluci - nazuvci, obojci.
tesla - alatka za obradu, tesanje drveta.
testa - cesta.
timun - dio zaprežnih kola, volan.
tišljer - stolar
tištiti – moriti, mučiti, imati neku brigu
toćati - umakati hljeb u mast od pečenja.
toka - vrsta srebrnog dugmeta na muškoj nošnji.
torba - tkana torba, naprtnjača od vunenog sukna sa uprtama za leđa, istkana u raznobojnim šarama.
torni pas - pas koji čuva kuću.
tovar - teret koji nosi magare ( različite težine u zavisnosti od zapremine:tovar sjena, tovar đubra, tovar slame, tovar drva).
tralje - nosiljka za stajsko đubrivo.
travarina - obaveza plaćanja državi za ispašu stoke na državnim terenima (šumama).
traveža - kecelja od platna plave ili crne boje prskanog belom bojom, koju su nosile starije, udate žene.
trčiti - sitniti.
treska - 1. sitni komad drveta; 1. pljuska, šamar.
treviti - sresti nekoga.
treviti se - 1. desiti se; 2. sresti se sa nekim; 3. naći se slučajno na mjestu događaja.
trgati - brati grožde.
trike trake - model sandala niske pete sa kaiševima.
tripice - škembici.
trklja - tanki prut, podupirač za mlade biljke (boraniju, paradajz).
trlja - vrsta društvene igre sa kamenčićima.
trnuti - gasiti vatru.
tronožac - stolac sa tri noge.
trop - komina poslije odljevanja vina i pečenja rakije.
trze - neplanirano rođeno dijete u poodmaklim godinama žene.
tuč - krti metal od koga su se izlivale peći i posuđe.
tuka - 1. ćurka; 2. pogrdno ime za ženu kratke pameti;
tukac - 1. ćuran; 2. pogrdno ime za čovjeka kratke pameti.
tukati se - 1. slučajno se sresti; 2. uklopiti se u nešto.
turati - gurati.
tušnuti - 1. gurnuti; 2. staviti nešto u džep ili nekome u ruku.
tuta - dječija posuda za fiziološku potrebu.
tutor - član crkvenog odbora.
tuviti - pamtiti nešto što je bilo, sjećati se.

U
u dušak - naiskap popiti.
u igar - trkom.
ucvijeliti - verbalno povrediti.
udžati - imati naviku nešto raditi.
ujam - ušur, dio brašna koji se ostavlja u mlinu kao naknada za mljevenje.
ujati - dosaditi.
ujemčiti - provizorno ušiti.
ujoliti - ućutati se, ništa ne pričati.
uklasti - usuti jelo u tanjir.
ukop - kamen međaš između dvije njive.
ular - povodac.
ultima - zadnja, poslednja.
umetavati - bacati kamena sa ramena (poznata društvena igra u Dalmaciji).
unučić - staklena flašica zapremine 0.5 decilitra za rakiju, čokanjčić.
uperan - sređen, uređen.
urlap - odsustvo, odmor.
urovan - arum,tvrdoglav
uršum - nevrijeme sa gradom, veliko nevrijeme.
urvati - uništiti.
usprgometati se - uznemiriti se.
uspuvati se - zadihati se.
ustava - brana.
ustra - brijač.
uši - vaške.
ušićariti- okoristiti se
utaman - uludo, uzalud, u neznanju.
utrnuti - ugasiti vatru.
utuviti - zapamtiti.
uvati se - nadati se
uvor - kresta.
uzica - vunena tanja gurtna.
uzvariti - uskuvati.
užina - obrok između ručka I večere

V
vabiti - mamiti, dozivati.
vagir - poluga na zaprežnim kolima.
vaj - narav, ćud, (znaš mu za vaj).
vaje - uvijek.
vajda – korist (pr. kakva vajda od njega)
vakanci - školski praznici, ferije.
vakat - vrijeme, čas, momenat.
vala - hvala.
vala baš - Vala neka, Baš neka
valati - vjerovati u nešto.
valjan - vrijedan, radišan, marljiv.
valjanje - švercovanje.
valjati - 1. biti ispravan; 2. može valjati - može trebati;
vanka - vani, napolju.
vapor - parobrod, brod.
vapor - gašeni kreč.
varenika - slatko mlijeko.
varica - kuvano jelo od kukuruza ječma i pasulja.
varićak - drveni sud, mjerica za žito, starinska mjera za žito (7,5 kg).
variti - kuvati.
varoš - zaselak.
vatralj - lopatica, maša za ognjište.
vatrena kuća, vatrarica - starinska kuća sa ognjištem, vatrarica.
Vatati zjale - besposličiti
vavijek - uvijek.
vavoliti - dugo i lagano jesti.
vazdan - uvijek
važ,važina - limena kofa.
vekerica - džepni sat.
vela - 1. Vrsta, soj
veljo ja - rekoh ja.
vendžati se - penjati se.
vera – burma, vjenčani prsten
veranda - trem.
verati se - penjati se.
verige - lanac za kačenje lonca za kuvanje na ognjištu.
vešta - haljina.
vida - šraf.
vidra - drvena posuda u kojoj se pere veš.
vilajet - predio, kraj.
vileniti - noću biti aktivan, ne spavati.
vini - isti, jednaki, liči na nekoga.
vinika - dženerika, vrsta šljive.
vitica - vjenčani prsten, burma.
vitlare - pribor za pravljenje frizure.
vižita - pregled, posjeta.
vižitati - pregledati, posjetiti.
vižlast - hitan, spretan.
voditi - zrelost krave da se pari (Vodi mi krava)
vodnica - ploča, obično kraj ulaznih vrata, na kojoj stoje posude za vodu (vučije)
vojme (ajme) - uzvik radosti ili žalosti.
vonj - neugodan miris, smrad.
vorketa - vrsta šnale za kosu.
vorkun - vrsta šnale za kosu.
voša - kanal za navodnjavanje. U Golubiću je po cijelom polju razvedena mreža voša.
vrbica - pjegava ovca.
vrčina - noša za djecu.
vrelo - izvor vode.
vrgnuti - staviti.
vrigati - pržiti na ulju, frigati.
vriško - svježe, presno, friško.
vrlet - nepristupačan predio.
vrljiv - razrook.
vrndaljati - baciti.
vrtenjača - kičma.
vučari - družina lovaca koja ide kroz selo i ište darove na prepariranog vuka.
vučija - drveno burence za pitku vodu.
vuncut - zabavljač, prevrtljivac.
vundeć - talog crne kafe.
vunjači - brav, drugi naziv za ovce.

Z
zabasati - zalutati.
zacenuti se - prasnuti u dug i jak smijeh.
zacopati se - zaljubiti se.
zagledačina - upoznavanje momka i djevojke sa roditeljima.
zajapuriti - pocrvenjeti u licu.
zakračunati - zaključati kračunom.
zakurnjaviti - zadimiti, zapaliti cigaru odbijajući krupne dimove.
zalauška - šamar iza uva.
zanovijetati - smetati.
zapatiti - ostaviti dobro sjeme biljke ili dobru sortu domaće životinje za reprodukciju.
zapunuti - duvati u nekoga.
zaštunuti - uklještiti (zaštunuo mi vrat).
zavidla - još za vrijeme dana, prije mraka.
zavrndačiti - baciti daleko.
zazubica – žudnja za nekom omiljenom hranom
zeja - žena sa zelenim očima.
zeman - vreme (u taj zeman - u to vreme ili: zeman ti je poći - vreme ti je poći)
zera, zericu - malo.
zjakati - ne raditi ništa
zog - šest buća i bulin.
zornjača - zvijezda Danica.
zovnica - torba tkana od vune sa gurtnom za rame. Nosila se u svečanim prigodama (na sajam, u svadbu ili u goste). Bogatog je kolorita: uzdužne pruge, različitih boja, obrubljena sa svih srana crvenom rizom.
zubun - (prsluk) gornji dio narodne nošnje od tkanog sukna.
zuvar - bar, makar.
zvanica - gost na krsnoj slavi.
zvjerati - radoznalo gledati u okolo.
zvonar - 1. ovan predvodnik sa zvonom oko vrata; 2. čovjek koji zvoni na crkvna zvona.

Ž
žaga - testera, pila.
žbakljati - na brzinu nešto pripremiti.
žbir -špijun, dostavljač, uhoda.
Žera, žiška – žar od vatre
žgoljav- mršav, sitan, neizgledan
ždrokalj - gutljaj.
žicati - prositi novce, cigarete...
žiška - komadić žara.
žižak - štetočona u uskladištenom pasulju.
žlica - kašika.
žmara - čvarak, ostatak od topljenja isečene slanine.
žuljkati - glodati, jesti nešto tvrdo.
žutina - bijelo vino.

Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani