O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

O nama

ZAVIČAJNO UDRUŽENJE GOLUBIĆ iz Beograda je nestranačko, neprofitno i nepolitičko udruženje osnovano 2008. godine.

Inicijativa za osnivanje Udruženja nastala je na osnovu potrebe građana koji su porijeklom iz mjesta Golubića kod Knina, da svojim djelovanjem zaštite materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu kraja odakle potiču (njeguju i čuvaju svoje običaje, pismo, tradiciju). Golubićani tako daju svoj doprinos za očuvanje identiteta i bogatstva kulturne baštine srpskog naroda u cjelini.

Udruženje je registrovano u Beogradu.

.......

Ciljevi udruženja su da:

• Podstiče Golubićane, njihove potomke, prijatelje i poštovaoce sela Golubić kod Knina da aktivno učestvuju u programima namjenjenim poboljšanju kvaliteta života (humanitarnoj pomoći siromašnim i bolesnim, njegovanju tradicije, običaja, posebnosti, duhovnosti, obnovi i očuvanju objekata na teritoriji sela i drugih vrijednosti karakterističnih za Golubić i okolna mjesta).

• Povezuje ljude, medije i marketing u cilju promocije stvaralačko-kreativnog potencijala grupa i pojedinaca koja će imati direktni uticaj na razvoj svjesti o potrebi očuvanja kulturnih i prirodnih vrijednosti mjesta gdje živimo i odakle smo porijeklom.

• Sarađuje sa udruženjima, zavičajnim klubovima i institucijama sa humanitarnim i nevladinim organizacijama u zemlji i svijetu, koji se bave istom ili srodnom problematikom i zalaže se za zbližavanje različitih kultura i običaja u uslovima multietničke zajednice u cilju bolje promocije običaja i kulture.

• Sarađuje sa organima vlasti, u Srbiji i Hrvatskoj kao i sa predstavnicima srpske zajednice u Hrvatskoj koji učestvuju u organima vlasti i političkim organizacijama u toj Republici.

• Pruža tehničku pomoć svojim članovima, kreira programe od opšteg interesa Golubićana i članova Udruženja, podstiče međusobno ispomaganje i informiše članove o pravima i interesima vezanim za zemlju porijekla ili ih upućuje na adekvatne adrese vezano za problem.

• Učestvuje u kreiranju razvoja savremenog civilnog društva.

U vezi sa navedenim ciljevima Zavičajno udruženje Golubić u Beogradu kreira i realizuje projekte na osnovu kojih sprovodi aktivnosti:

• Prikuplja financijska i materijalna sredstva i namjenski, prema planu i programu, raspoređuje ista, shodno potrebama

• U saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i dijasporom vodi računa o stanju kulturnih i sakralnih objekata na području sela Golubić organizuje radove na njihovoj obnovi i učestvuje u odlukama za njihovo namjensko korištenje.

• Vrši distribuciju humanitarne pomoći do krajnjeg korisnika i vodi evidenciju o prilivu i utrošku tih sredstava

• Prikuplja informacije o životu, običajima, aktivnostima, prirodi, u vidu dokumenata, fotografija, priča, audio i video zapisa, vezanih za temu kako kulturne baštine Golubića i okoline tako i ljudi koji su na bilo koji način vezani za Golubić

• Pravi zajedničke akcije sa Udruženjem „Sveti Stefan“ iz Golubića kod Knina

• Organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, prigodne skupove, putovanja, izlete i sportska takmičenja i druženja sličnog tipa prema interesovanjima svojih članova

• Organizuje izložbe, prezentacije, nastupa na sajmovima, radi promocije stvaralačkog potencijala

• Štampa promotivni i propagandni materijal.

• Vodi računa o transparentnosti informišući svoje članove o programima i aktivnostima u vidu narativnih i financijskih izveštaja, putem obavještenja, sastanaka, elektronskih medija, štampanog materijala.


Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani