О нама

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ГОЛУБИЋ из Београда је нестраначко, непрофитно и неполитичко удружење основано 2008. године.

Иницијатива за оснивање Удружења настала је на основу потребе грађана који су поријеклом из мјеста Голубића код Книна, да својим дјеловањем заштите материјалну и нематеријалну културну баштину краја одакле потичу (његују и чувају своје обичаје, писмо, традицију). Голубићани тако дају свој допринос за очување идентитета и богатства културне баштине српског народа у цјелини.

Удружење је регистровано у Београду.


.......

Циљеви удружења су да:

• Подстиче Голубићане, њихове потомке, пријатеље и поштоваоце села Голубић код Книна да активно учествују у програмима намјењеним побољшању квалитета живота (хуманитарној помоћи сиромашним и болесним, његовању традиције, обичаја, посебности, духовности, обнови и очувању објеката на територији села и других вриједности карактеристичних за Голубић и околна мјеста).

• Повезује људе, медије и маркетинг у циљу промоције стваралачко-креативног потенцијала група и појединаца која ће имати директни утицај на развој свјести о потреби очувања културних и природних вриједности мјеста гдје живимо и одакле смо поријеклом.

• Сарађује са удружењима, завичајним клубовима и институцијама са хуманитарним и невладиним организацијама у земљи и свијету, који се баве истом или сродном проблематиком и залаже се за зближавање различитих култура и обичаја у условима мултиетничке заједнице у циљу боље промоције обичаја и културе.

• Сарађује са органима власти, у Србији и Хрватској као и са представницима српске заједнице у Хрватској који учествују у органима власти и политичким организацијама у тој Републици.

• Пружа техничку помоћ својим члановима, креира програме од општег интереса Голубићана и чланова Удружења, подстиче међусобно испомагање и информише чланове о правима и интересима везаних за земљу поријекла или их упућује на адекватне адресе везано за проблем.

• Учествује у креирању развоја савременог цивилног друштва.

У вези са наведеним циљевима Завичајно Удружење Голубић у Београду креира и реализује пројекте на основу којих спроводи активности:

• Прикупља финанцијска и материјална средства и намјенски, према плану и програму, распоређује иста, сходно потребама

• У сарадњи са Српском православном црквом и дијаспором води рачуна о стању културних и сакралних објеката на подручју села Голубић, организује радове на њиховој обнови и учествује у одлукама за њихово намјенско кориштење.

• Врши дистрибуцију хуманитарне помоћи до крајњег корисника и води евиденцију о приливу и утрошку тих средстава

• Прикупља информације о животу, обичајима, активностима, природи, у виду докумената, фотографија, прича, аудио и видео записа, везаних за тему како културне баштине Голубића и околине, тако и људи који су на било који начин везани за Голубић

• Прави заједничке акције са Удружењем „Свети Стефан“ из Голубића код Книна

• Организује, само или у сарадњи са другим организацијама, пригодне скупове, путовања, излете и спортска такмичења и дружења сличног типа према интересовањима својих чланова

• Организује изложбе, презентације, наступе на сајмовима, ради промоције стваралачког потенцијала

• Штампа промотивни и пропагандни материјал.

• Води рачуна о транспарентности информишући своје чланове о програмима и активностима у виду наративних и финанцијских извјештаја, путем обавјештења, састанака, електронских медија, штампаног материјала.

Јесени 2013.г. сајт направио Site factory
 
Завичајно удружење
 
   
   
   
Чланови
 
   
   
>
 
Голубићани