O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Planirani projekti

Zavičajno udruženje Golubić razvijaće program i plan aktivnosti prema potrebama svojih sunarodnika. Radna tijela udruženja razmatraće svaku ideju i predlog koji mogu uticati na kvalitet života naših sunarodnika.

U planu su Projekti:

1. Kreiranje baze podataka članova i Golubićana
2. Stvaranje čvršće veze sa povratnicima i dijasporom u drugim zemljama svijeta (pomoć u stvaranju udruženja i formiranju tijela i kreiranje zajedničkih projekata)
3. Kreiranje projekata koji će imati za cilj motivisanje omladine da bolje upozna i zavoli kraj svojih predaka
4. Osmišljavanje načina za humanitarnu pomoć ugroženim i bolesnim
5. Daljnji rad na uređenu crkvenog kompleksa u Golubiću kao kulturnog centra
• Sanacija dijela podzida na groblju kod crkve Sv. Arhiđakon stefan“ u Golubiću
• Sanacija staze oko crkve
• Restauracija ikona sa starog ikonostasa
• Restauracija starih bogoslužbenih knjiga i drugih crkvenih relikvija te njihova postavka
• Postavka etno sobe u Parohijskom domu
• Obnova, izgradnja i uređenje pratećih objekata u crkvenom kompleksu („Vatrena kuća“ kuća za klub mladih, javni mokri čvor, „Park nade“)
• Rekonstrukcija kapele „Sv. Jovan“ kod Dragaša

Realizacija projekata zavisi od naše sloge, entuzijazma i kontinuiranog rada.

Pozivamo sve Golubićane da se prema svojim mogućnostima, intelektualnoj snazi i dobroj volji uključe bilo u rad ovog Udruženja ili na neki drugi način koji će doprinjeti ljepšoj slici našeg sela Golubića.
Neka se trudi svako od nas da svojim životom i radom doprinese, na bilo koji način, da se čuje dobar glas u kome će se spominjati naše selo Golubić.


Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani