Историја

Од 30. јула 1941. године, па надаље одвија се интезивни рад на организацији стварања оружаних јединица у циљу учвршћења постигнутог успјеха устанка и за даљњу одбрану становништва и територије. За те потребе штаб герилских одреда за Бос. Грахово и околину (основан 22. јула 1941.г.) у чијој су надлежности тада били и устаници Голубића, заузео је став да се пође од принципа једно село – једна устаничка формација. Након даљњих организацијских потреба 4. августа 1941.г. формиран је штаб герилских одреда за Книнску крајину са сједиштем у Голубићу. За команданта одреда постављен је Живко Брковић, а за замјеника команданта Бране Богуновић. Под његовом командом били су герилски одреди Голубић, Полача, Книнско поље, Плавно. Наредбом штаба за Книнску крајину реорганизовани су у герилске одреде и чете. Одред Плавно са двије чете, једна у Плавну, а друга у Жагровићу, герилски одред “Пљешевица” са 3 чете (Стрмица, Голубић, Корита са командантом Момчилом Ђујићем) и герилски одред “Козијак” са 3 чете на Полачи, Бискупији и у Орлићу, командант Пајо Поповић.
Први командир Голубићке чете био је Милан-Миланчић Н. Дамјановић, предратни лугар кога је касније замјенио његов брат Давид, који је посједовао смисао и афинитете за рационално руковођење и командовање што ће му помоћи у наредном времену да буде постављен за команданта батаљона.

.......
............................................... Штабска чета Голубићког четничког батаљона, 1942. г.

.......
...................................Давид Дамјановић, командант Голубићког батаљона, са Божом Драгићевићем

Јесени 2013.г. сајт направио Site factory
 
Завичајно удружење
 
   
   
   
Чланови
 
   
   
>
 
Голубићани