O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Realizovani projekti

2008.g.

1. Formirani odbori i pododbori za obnovu crkve Sv. Arhiđakona Stefana
2. Osnovano Zavičajno Udruženje Golubić
3. Urađen projekat za obnovu crkve

2009.g.

1. Donatorska Skupština u Beogradu za obnovu crkve
2. Početak radova na obnovi crkve

2010.g.

1. Završeni spoljni i unutrašnji radovi na crkvi
2. Postavljen novi ikonostas

2011.g.

1. Završeno ikonopisanje crkve
Projekti u 2012. godini

1. Početak obnove Parohijskog doma
2. Obilježavanje Jubileja 550 godina crkve u Golubiću
3. Tekuće aktivnosti
Projekti u 2013. godini

1. Druga faza obnove Parohijskog doma

Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani