O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Tekući projekti

Zavičajno udruženje „Golubić“ Beograd u periodu septembar - decembar 2013. g. realizuje projekat: „Da li sam svuda gdje su mi tragovi...“, kojeg sufinansira Republika Srbija - KANCELARIJA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU.

Implementacija projekta se sprovodi na dvije lokacije: 1.Beograd i okolina te 2.selo Golubić i okolina Knina

Projekat “Da li sam svuda gdje su mi tragovi“ se bavi očuvanjem kulturne baštine, tradicije, običaja i posebnosti srpskog naroda sa područja Dalmacije, Like i Korduna i Banije, jačanjem veza sa dijasporom iz drugih zemljama svijeta i smanjenjem socijalne izolovanosti izbjeglica i povratnika.

Posljedice ratnih dešavanja 90-tih godina prošloga vijeka su progon stanovnika srpske nacionalnosti sa područja gdje su živjeli a time i propadanja kulturnih dobara. Teški uslovi života u izbjeglištvu i borba za goli opstanak doveli su u opasnost da se zaboravljaju običaji, tradicija i kultura a time i gubi posebnost dijela srpskog naroda koji je vjekovima živio na području današnje Republike Hrvatske.

.......

.......

Sačuvati od zaborava što više toga što je krasilo srpski narod na prirodnom prostoru gdje je on živio, njegove običaje, igre, tradiciju, prirodne ljepote, i podsticati mlade generacije na ljubav i potrebu da čuvaju materijalno bogatstvo i kulturu svojih predaka i time i bogatstvo srpske kulturne baštine je težak, odgovoran i trajan zadatak.

.......

.......

.......

Naše aktivnosti su:
Aktiviranje sajta Zavičajnog udruženja i uključivanje u društvene mreže; identifikovanje osoba koje su voljne da prenesu znanje mlađim generacijama iz oblasti kulture i kulturnog nasljeđa; sakupljanje sređivanje i prezentovanje video materijala, fotografija, predmeta, priča; organizovanje tradicionalnih druženja (sjela, tematskih večeri, izložbi); osnivanje etno sobe u Parohijskom domu u Golubiću kod Knina.
Pomoću savremenih sredstava za komunikaciju i interaktivnih metoda ojačaćemo komunikacione veze sunarodnika (porodica, bivših komšija, povratnika i onih koji su porijeklom sa navedenih područja.
Projekat će ojačati kapacitete Zavičajnog udruženja „Golubić“ u Beogradu.

Koordinatori projektnih aktivnosti su:
Ljiljana Radinović-K, član Udruženja, Milorad Stančević, predsjednik Udruženja i Radovan Bubonja, predsjednik Upravnog odbora Udruženja i volonteri, članovi Udruženja.

Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani